Brona-chwastownik

Brona-chwastownik.
Brona-chwastownik służy przede wszystkim do zwalczania wcześnie wschodzących chwastów oraz do niszczenia skorupy tworzącej się po siewie na glebach zwięzłych. Składa się ona z drucianej siatki i prostopadle zamocowanych do niej zębów. Zawiasowa budowa poszczególnych segmentów siatki pozwala na dostosowanie się, jej powierzchni do nierówności terenu. Dzięki temu brona ta działa jak zgrzebło, „wyczesując” słabiej zakorzenione chwasty spomiędzy uprawianych roślin. Po odwróceniu brony krótkimi końcami zębów w dół, brona może być użyta również przed wschodami ziemniaków, gdyż krótkie zęby pracują bardzo płytko, nie uszkadzając korzeniących się roślin . W celu uzyskania dobrych efektów pracy, brony-chwastownika należy użyć kilkakrotnie — w odstępach kilkudniowych.