Brony sprężynowe

Brony sprężynowe.
Brony sprężynowe, podobnie jak zębowe, powodują spulchnienie i przemieszanie roli na głębokości 5—8 cm. Różnica w ich działaniu w stosunku do bron zębowych polega na tym, że wyciągają rozłogi perzu bez ich rozrywania. Szczególnie nadają się one zatem do pracy na glebach zaperzonych. Elementami roboczymi są w nich zęby wykonane z zagiętych sprężystych płaskowników. Głębokość pracy tych zębów może być regulowana przez zmianę ich położenia względem płozów za pomocą ręcznej dźwigni połączonej zapadką z łukiem zębatym. Brony sprężynowe jednopolowe przystosowane są do uciągu konnego, natomiast wielopolowe — do uciągu ciągnikowego