Brony konne i brony ciągnikowe

Brony konne i brony ciągnikowe.
W zależności od rodzaju siły pociągowej brony dzielimy na konne i ciągnikowe. Budowa bron konnych nie różni się w istotny sposób od budowy bron ciągnikowych, a działanie ich jest jednakowe. Wydajność bron ciągnikowych jest o wiele większa niż bron konnych, gdyż ciągniki poruszają się z większymi prędkościami niż zaprzęg konny, a ponadto szerokości robocze bron ciągnikowych są o wiele większe.
Bronowanie powinno się wykonywać w kierunku ukośnym w stosunku do kierunku orki. Pozwala to na lepsze wyrównanie pola po orce. W czasie pracy bron na glebach silnie zachwaszczonych należy oczyszczać je z gromadzących się rozłogów perzu, resztek roślinnych i chwastów. Działanie urządzenia do czyszczenia ciągnikowej brony przyczepianej polega na tym, że w chwili nagromadzenia się resztek chwastów traktorzysta pociąga za cięgło i obraca o 180° [3,14 rad] wał z zamontowanymi na jego końcach kabłąkami, które zagłębiają się wówczas dziobami w rolę, co powoduje gwałtowne uniesienie brony do góry. Wskutek ruchu ciągnika kabłąki wraz z wałem obracają się o dalsze 180° [3,14 rad], a brona samoczynnie oczyszczona opada na pole.