Rozbiórka zespołu wału kierownicy – Opel Kadett

Rozbiórka zespołu wału kierownicy

Operację tę można również przeprowadzić bez wymontowywania zespołu wału kierownicy z pojazdu . Wyłącznik sygnału i wycieraczek, cylinder zamka oraz kostkę stacyjki można wymienić bez zdejmowania koła kierownicy.

■    Odłączyć przewód masowy akumulatora.

■    Zwolnić zatrzaski przycisku sygnału na kole kierownicy.

■    Ustawić koło kierownicy do jazdy na wprost.

■    Zdemontować koło kierownicy z wału, używając do tego odpowiedniego ściągacza. Nie wolno koła wybijać z wielowypustu.

■    Jeśli ma być wymieniony pierścień ślizgowy w piaście koła kierownicy, to należy go wyjąć po zwolnieniu zatrzasków. Nowy pierścień wciska się tak, aby zabierak dźwigni kierunkowskazów był skierowany w lewo. Powierzchnię ślizgową pierścienia należy posmarować środkiem ,,Kontaktfix” firmy Hans Bauer.

■    Wykręcić cztery wkręty osłony przełącznika zespolonego i zdjąć obie połówki osłony.

■    Wciskając z góry i z dołu zatrzaski, zwolnić mocowanie wyłącznika sygnału i wycieraczek do obudowy przełącznika zespolonego. Wyłącznik z dźwignią nie podlega rozbiórce i w razie uszkodzenia musi być wymieniony.

■    Wyciągnąć wtyczkę przełącznika zespolonego.

■    W celu wymontowania obudowy przełącznika należy podważyć i wyciągnąć zatyczkę umieszczoną z góry w rurze wału kierownicy. Obrócić w lewo obudowę przełącznika i wyciągnąć

■    Do wymontowania łożyska kulkowego z obudowy przełącznika zespolonego należy uzyć odpowiedniego ściągacza. Podczas wyciągania trzeba rozchylić od siebie zaczepy oprawy lezące naprzeciw. Podczas wkładania nowego łożyska zwrócić uwagę na podkładkę oporową, znajdującą się przed łożyskiem i na położenia obu sprężyn listkowych

tmp75a8-12 OBUDOWA PRZEŁĄCZNIKA ZESPOLONEGO Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM KULKOWYM A podkładka oporowa. B sprężyna listkowa

Wprowadzając łożysko w obudowę, należy sprężyny wcisnąć.

■    W celu wyjęcia cylindra zamka wcisnąć odpowiednim prętem stalowym sprężynę blokującą, umieszczoną w otworze z prawej strony rury wału.

■    Aby wymontować kostkę stacyjki, należy odłączyć dochodzącą do wyłącznika zapłonu wiązkę przewodów i wykręcić z obudowy oba, lezące naprzeciw wkręty. Obudowę można zdjąć dopiero po wymontowaniu rury walu.

Od strony komory silnikowej odkręcić śrubę zacisku na wale kierownicy. Dalsze czynności demontażowe zostały opisane w poprzednim podrozdziale. Montaż przeprowadza się w kolejności odwrotnej. Nacięcie na wale kierownicy musi ..zgrać się” z otworem pod śrubę w zacisku. Cylinder zamka i kostka stacyjki muszą zająć to samo położenie. Do umocowania obudowy przełącznika zespolonego do rury wału należy uzyć nowej zatyczki. Na zakończenie operacji trzeba sprawdzić środkowe ustawienie przekładni kierowniczej.

Wymiana przełącznika zespolonego
Czynności wymiany przełącznika zespolonego wchodzą w zakres operacji opisanych w poprzednich dwóch podrozdziałach. Po założeniu koła kierownicy należy sprawdzić ustawienie przekładni kierowniczej