Pługi specjalne. Pługi obracalne

Pługi specjalne. Pługi obracalne.

Wszystkie poznane dotychczas pługi wyposażone były w korpusy odkładające skibę w prawą stronę. W terenie górzystym i pagórkowatym orka takimi pługami jest niewskazana. W tych warunkach pług powinien poruszać się zawsze wzdłuż warstwie na stoku, a skiby powinny być odkładane zawsze pod górę, aby zmniejszyć niekorzystne działanie erozji. Przy orce wzdłuż warstwie pługiem z korpusami prawostronnymi zależnie od kierunku jazdy, jedne skiby byłyby odkładane pod górę, a drugie — w kierunku przeciwnym. Ułożenie skib byłoby wówczas bardzo nierównomierne. Skiby odkładane pod górę byłyby wysztorcowane, natomiast odłożone w dół byłyby bardziej płasko rozsypane na stoku. Aby tego uniknąć, buduje się pługi, które mają podwójne korpusy prawo-i lewostronne przestawione względem siebie o 90 lub 180° [1,57 lub 3,14 rad]. Dzięki temu można po każdym nawrocie włączać do pracy odpowiednie korpusy tak, aby za każdym przejazdem skiby były odkładane pod górę. Taka orka utrudnia wymywanie cząstek spławialnych z górnych warstw stoku i przyczynia się do utrzymania żyzności gleby.
Każdy pług obracalny składa się z części stałej i części ruchomej. Do części stałej pługa zalicza się tuleję grządziela (do której przymocowany jest stojak zawieszenia), dwa kółka podporowe, krój tarczowy oraz zapadkę blokującą część ruchomą względem stałej. Część ruchomą stanowią korpusy zamocowane do wału ułożyskowanego w tulei grządziela. Na końcu wału, w przedniej jego części, zaklinowana jest tarcza zapadkowa. Ma ona dwa gniazda, w które wchodzi blokująca zapadka. Gniazda są rozstawione pod takim kątem, jak korpusy płużne.
Aby obrócić wał z korpusami, należy najpierw wyłączyć zapadkę, a następnie podnieść pług w górę za pomocą podnośnika hydraulicznego. Po opuszczeniu korpusów w dół należy przed rozpoczęciem pracy zablokować zapadką nowe ich położenie.
Regulację głębokości orki wykonuje się w tych pługach podobnie, jak we wszystkich wcześniej poznanych pługach zawieszanych. Pługi obracalne mogą pracować przy zastosowaniu regulacji kopiującej lub regulacji automatycznej (siłowej, mieszanej). Niezależnie od ciągnikowych pługów zawieszanych produkowane są również pługi obracalne dostosowane do uciągu konnego. Działanie tych pługów jest podobne do działania pługów ciągnikowych.
Pługi obracalne wykorzystuje się także na terenach równinnych, szczególnie do orek na polach wąskich i długich oraz w sadach i warzywnikach.