Pługi łąkowe

Pługi łąkowe.

Pługi łąkowe używane są do orki łąk silnie zadarnionych. Różnią się one od innych pługów przede wszystkim korpusem płużnym. Korpus tych pługów ma długi lemiesz i odkładnicę śrubową wyposażoną w długą listwę dokładającą. Dzięki temu odcina on szerokie skiby, dokładnie je odwraca o 180° [3,14 rad] i prawie w ogóle nie kruszy. Ułożona w ten sposób na dnie bruzdy darń zostanie dobrze rozłożona, a wierzchnią warstwę gleby łatwo wówczas doprawić narzędziami doprawiającymi. Ze względu na duże opory, jakie występują podczas, orki łąk zadarnionych (szczególnie torfowych) i większą szerokość roboczą korpusu pługa (do 40 cm), pługi te mają budowę nieco mocniejszą od innych. Najczęściej spotyka się pługi łąkowe wykonane jako pługi ciągnikowe zawieszane, jedno- lub dwukorpusowe. Pługi o większej liczbie korpusów budowane są jako przyczepiane i pracują przeważnie z ciągnikami gąsienicowymi.