Pługi podorywkowe

Pługi podorywkowe.

Pługi te służą do wykonywania podorywek na ścierniskach. Podorywka ma za zadanie płytkie przykrycie ścierniska i chwastów oraz zatrzymanie wilgoci w glebie. Korpusy pługów podorywkowych są podobne do korpusów pługów zwykłych, ale wymiary ich są zmniejszone. Głębokość pracy tych korpusów wynosi 5—8 cm. Pługi te mają lekką konstrukcję i zwykle pięć lub więcej korpusów. Pługi podorywkowe są przeważnie budowane jako zawieszane, a przy większych szerokościach roboczych — jako półzawieszane. Zasady obsługi są takie same, jak dla pługów zwykłych.