Pługi z odchylnymi korpusami do orki gleb kamienistych

Pługi z odchylnymi korpusami do orki gleb kamienistych.
Do orki gleb kamienistych stosuje się specjalne pługi z odchylnymi korpusami. Słupice w tych pługach połączone są stalową liną przechodzącą przez specjalne rolki prowadzące. Jedna rolka prowadząca zamocowana jest na stojaku zawieszenia, dwie pozostałe na wsporniku zamocowanym na końcu pługa. Rama pługa składa się z dwóch części: przedniej i tylnej. Część przednia jest nieruchoma względem stojaka zawieszenia, natomiast część tylna może się przesuwać względem części przedniej dzięki teleskopowemu ich połączeniu. Korpusy płużne są obrotowo zamocowane do części tylnej. Kiedy w czasie pracy pługa jeden z korpusów natrafi na kamień i gdy opór pługa przekroczy pewną wartość graniczną, wówczas korpus ten odchyla się do tyłu i kopiuje krzywiznę kamienia. Lina łącząca słupice zostaje naprężona i powoduje ugięcie sprężyny amortyzatora oraz jednoczesne przyspieszenie przesunięcia tylnej ruchomej części pługa w kierunku ciągnika. Po ześlizgnięciu się korpusu pługa z kamienia zmniejsza się opór pługa, a sprężyna amortyzatora przesuwa do tyłu tylną część ramy pługa — w poprzednie położenie. Takie działanie pługa zabezpiecza jego ramę i korpusy przed odkształceniami w czasie orki gleb kamienistych.