Pługi talerzowe

Pługi talerzowe.
Pługi talerzowe stosuje się przede wszystkim przy uprawie mocno zadarnionych nowin, odłogów i karczowisk oraz na glebach kamienistych. Korpusy lemieszowe nie dają w takich warunkach dobrych efektów i szybciej zużywają się. Korpusy talerzowe lepiej przecinają korzenie i łatwiej ześlizgują się bądź przetaczają po kamieniach. Elementem roboczym korpusu talerzowego jest wklęsły talerz o średnicy ok. 70 cm, swobodnie obracający się na osi. Oś talerza ułożyskowana jest w dolnej części słupicy. Słupica jest dzielona i dzięki temu można zmieniać w niewielkich granicach kąt ustawienia talerzy w stosunku do poziomu. Górna część słupicy jest połączona z ramą w sposób zapewniający możliwość zmiany kąta ustawienia talerza w stosunku do kierunku ruchu pługa. Zmiana kąta ustawienia talerza pozwala na zmianę intensywności kruszenia i odwracania skiby. Zadanie to ułatwiają specjalne skrdbaki, które dodatkowo oczyszczają talerze z przyklejonej gleby. Pługi talerzowe dwu- i trzykorpusowe budowane są jako zawieszane, natomiast pługi o większej liczbie korpusów — jako przyczepiane do ciągnika. Ukośne ustawienie talerzy w stosunku do poziomu i do kierunku orki wywołuje duże boczne naciski na ramy tych pługów. W celu ich zrównoważenia pługi talerzowe wyposażone są w specjalne koła podporowe. Regulacje i obsługę tych pługów wykonuje się podobnie, jak odpowiednich pługów z korpusami lemieszowymi.