Charakterystyka zębów bron

Charakterystyka zębów bron.
Zęby bron są połączone sztywno z kratownicą ramy nośnej i działają jak kliny o pionowej krawędzi roboczej. Zęby mogą mieć różne przekroje. Mogą być ponadto proste lub wygięte. Zęby o przekroju kołowym stosuje się do bronowania mającego na celu przykrycie nasion. Zęby o przekroju kwadratowym stosuje się do rozbijania i kruszenia brył. Muszą być one ustawione krawędzią w kierunku ruchu brony. Zakrzywione zęby nożowe stosuje się do wyrywania i wydobywania rozłogów perzu i innych chwastów. Zęby bron są tak rozstawione na kratownicy pola, aby dawały ślady w jednakowych odstępach. Wówczas rola jest równomiernie zbronowana. Przymocowanie zębów do kratownicy powinno zabezpieczać je przed samoczynnym odkręcaniem. W tym celu używa się podkładek blaszanych zaginanych na ramie i nakrętce mocującej ząb. Działanie brony jest właściwe, jeżeli wszystkie jej zęby pracują na jednakowej głębokości, gdyż wtedy każda bryła może wielokrotnie zderzyć się z zębami brony. Warunki takie zachowane są wówczas, gdy linia zaczepienia brony przechodzi przez środek pola brony. Jeżeli łańcuch zaczepienia brony jest za krótki, to przód brony jest podrywany w czasie pracy do góry. Jeżeli łańcuch zaczepienia jest za długi, to przód brony zagłębia się za głęboko, a tył — za płytko. Brona wówczas „skacze” i ma tendencję do wywrócenia się.