Dodatkowe zespoły robocze pługa

Dodatkowe zespoły robocze pługa.
W celu uzyskania lepszej jakości orki pługi wyposażone są w dodatkowe zespoły robocze, do których zalicza się kroje nożowe lub tarczowe, przed-płużki i pogłębiacze.
Krój nożowy. Zadaniem krojów jest gładkie odcięcie skiby od calizny. Powstaje wówczas gładka ścianka bruzdy, która znacznie ułatwia prowadzenie kół ciągnika w bruździe. Krój nożowy przymocowany jest do ramy pługa za pomocą jarzma. Umożliwia to żądane ustawienie kroju. Krój nożowy stosuje się zazwyczaj w pługach konnych, a w pługach ciągnikowych jedynie na glebach kamienistych, gdzie nie może pracować krój tarczowy.
Krój tarczowy. Spełnia on podobne zadanie jak krój nożowy, jednak znacznie lepiej przecina darń, przyorywany obornik czy nawóz zielony. Prawidłowe ustawienie kroju i sposób umocowania do ramy.
Przedpłużek. Kształtem swoim przedpłużek przypomina korpus pługa o mniejszych rozmiarach. Nie ma on jednak płozu. Przedpłużek mocowany jest do ramy lub grządziela pługa. Zadaniem przedpłużka jest ścinanie wierzchniej warstwy gleby o szerokości z/s skiby i zrzucenie jej na dno bruzdy.