Odkładnice półśrubowe i śrubowe

Odkładnice półśrubowe i śrubowe.
—    półśrubowe, które różnią się od poprzednich długością skrzydła i jeszcze większym wygięciem górnej części skrzydła do przodu oraz wygięciem dolnej części skrzydła do tyłu, słabiej kruszą skibę, ale lepiej ją odwracają; nadają się one szczególnie do orki gleb zwięzłych;
—    śrubowe, które mają powierzchnię ukształtowaną śrubowo, dzięki czemu zapewniają całkowite odwracanie skiby; stosowane są one przede wszystkim w pługach łąkowych używanych do orki łąk i gleb zadarnionych.
Widać wyraźne różnice w działaniu odkładnicy kulturalnej i śrubowej. Z tego wynika również, że pionowa ścianka bruzdowa jest tworzona przez część krawędzi piersi odkładnicy oraz część krawędzi lemiesza. Natomiast skrzydło odkładnicy nadaje ostateczne położenie odwracanej skibie. Im bardziej wydłużone i zagięte jest skrzydło odkładnicy, tym energiczniej skiba jest odrzucana na bok. Gdy odkładnica jest krótka, dodatkowo mocuje się do jej skrzydła specjalną listwę dokładającą.