Zespoły robocze pługa – Odkładnice

Zespoły robocze pługa – Odkładnice.
Odkładnica jest umocowana bezpośrednio nad lemieszem. Tworzy ona wraz z lemieszem wspólną gładką powierzchnię, po której przesuwa się odcinana skiba. Zadaniem odkładnicy jest częściowe kruszenie skiby i mieszanie gleby, a w końcowej fazie — jej odwrócenie i dołożenie do skib poprzednio wyoranych. W związku z tym odkładnica wykonana jest z płyty stalowej odpowiednio ukształtowanej. Przednia część odkładnicy, tzw. pierś odkładnicy, bierze udział w odcinaniu skiby w płaszczyźnie pionowej. Skrzydło odkładnicy zapewnia właściwe odłożenie skiby. O stopniu pokruszenia i odwracania skiby decyduje rodzaj gleby i typ odkładnicy. W zależności od kształtu oraz zastosowania rozróżniamy odkładnice:
— cylindryczne, które stanowią wycinek powierzchni cylindra, mocno kruszą skiby, ale niedostatecznie je odwracają; są one obecnie stosowane jedynie w korpusach dwulemieszowych;
—    cylindroidalne, zwane kulturalnymi, gdyż najlepiej nadają się do orki gleb będących w kulturze; dają one lepsze odwracanie skiby niż odkładnice cylindryczne i różnią się od nich wygięciem do przodu górnej części skrzydła; odkładnice te są najbardziej rozpowszechnione.