Wymiana osłony tłoka zacisku – Opel Kadett

Wymiana osłony tłoka zacisku

Jeśli podczas montowania nowych wkładek ciernych stwierdzi się, ze osłona tłoka zacisku jest uszkodzona, to należy ją wymienić w następujący sposób.

Zacisk typu A TE

Podważając wkrętakiem, zdjąć pierścień zabezpieczający osłonę.

Aby wyjąć osłonę, trzeba nieco wypchnąć tłok, np ostrożnie naciskając na pedał hamulca. Nową osłonę wprowadzić najpierw w rowek tłoka, a następ nie w rowek korpusu zacisku Po wciśnięciu tłoka w cylinder zacisku założyć na brzeg osłony pierścień zabezpieczający.

Zacisk typu GMF

Osłonę trzeba najpierw poruszyć w miejscu osadzenia za pomocą przecinaka, a następnie można ją podważyć wkrętakiem. Wcisnąć do środka tuleję ślizgową i z jej rowka wyjąć osłonę. Nową osłonę wprowadzić w rowek tłoka, a następnie nasunąć na korpus zacisku Można przy tym tłok nieco wypchnąć. Osłonę powinno się wbić do oporu za pomocą narzędzia specjalnego Opel KM-405. Mocując oprawę do korpusu, należy śruby dokręcać momentem 95 N m.