Wtrysk paliwa silnika 1300 Turbo – Fiat Uno

Fiat Uno-3WTRYSK PALIWA

Silnik 1300 Turbo jest zasilany w paliwo przez elektroniczny układ wtryskowy Bosch LE-2 Jetronic. Elementy układu i drogę przepływu paliwa pokazano na rysunku 3.17. Natomiast na rysunku 3.18 przedstawiono związek między informacjami i wynikającymi z nich funkcjami sterowania. Paliwo jest podawano ze zbiornika przez pompę rolkowo-komorową do wtryskiwaczy poprzez filtr paliwa. Zawór regulacyjny w rurze rozdzielającej do wtryskiwaczy ogranicza ciśnienie do 3,0 bar (0,3 MPa). Nadmiar paliwa jest odprowadzany do zbiornika. Wtryskiwacze są sterowane elektromagnetycznie i wtryskują benzynę w sposób przerywany do kolektora dolotowego. Te same wtryskiwacze podają paliwo w okresie rozruchu silnika, nagrzewania i normalnej pracy.

Fiat Uno-4Pompa paliwa

Elektryczna pompa jest typu rolkowo-komorowego i jej silnik jest omywany przez benzynę. Pompa zaczyna działać z chwilą rozruchu silnika, jeśli jego prędkość obrotowa jest większa niż 225 obr/min. Kiedy prędkość zmniejsza się, pompa zostaje wyłączona.

Filtr paliwa

Filtr paliwa jest umieszczony między pompą a zaworem regulacyjnym. Strzałka na obudowie wskazuje kierunek przepływu. Filtr powinien być wymieniany co 40 000 km.

Regulator ciśnienia

Zawór regulacyjny umieszczony w rurze rozdzielającej do wtryskiwaczy jest typu przeponowego. Do sterowania ciśnieniem paliwa podawanego do wtryskiwaczy jest wykorzystywane podciśnienie panujące w kolektorze dolotowym.

Wtryskiwacze

W każdym cylindrze jest jeden wtryskiwacz. sterowany wbudowanym elektromagnesem.

Przepływomierz powietrza

Przepływomierz mierzy ilość zasysanego powietrza i daje odpowiedni sygnał do elektronicznego urządzenia sterującego.  Zespół ten ma kanał obejściowy, przez który do silnika może przepływać nie mierzone powietrze. Zmieniając ilość tego powietrza reguluje się zawartość CO w spalinach na biegu jałowym.

Króciec z przepustnicą

Przepustnica umieszczona w króćcu służy do sterowania mocą silnika. Prędkość obrotowa biegu jałowego jest regulowana wkrętem umieszczonym w kanale obejściowym nad króćcem. Przepustnica musi zajmować określone położenie podstawowe, które jest regulowane śrubą stanowiącą zderzak dźwigni.

Zawór powietrza dodatkowego

Zawór ten zapewnia dopływ dodatkowych ilości powietrza do silnika w fazie jego nagrzewania.

Elektryczny układ sterujący

Układ zasila wymaganym napięciem wszystkie elementy, przetwarza sygnały czujników i tak steruje wtryskiwaczami, aby spalaniu uległa mieszanka paliwowo-powietrzna o prawidłowym składzie.

Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Czujnik styka się z płynem chłodzącym i w zależności od jego temperatury zmienia swoją rezystancję. Czujnik ten jest potrzebny do sterowania fazą uruchamiania i pracą silnika w stanie zimnym.

Czujnik położenia przepustnicy

Czujnik mierzy kąt otwarcia przepustnicy i przekazuje tę informację do urządzenia sterującego.

Przekaźnik sterujący

Przekaźnik jest włączany elektronicznie stacyjką i zasila wymaganym prądem. Przekaźnik ten jest wyposażony w człon czasowy, który przerywa dopływ paliwa natychmiast po zatrzymaniu silnika, na przykład w przypadku uszkodzenia silnika, przewrócenia samochodu lub pęknięcia przewodu paliwowego. Wyklucza to niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Elektroniczne urządzenie sterujące

Urządzenie składa się z dwóch układów hybrydowych i jest podłączone do instalacji złączem 25-stykowym. Aby w każdych warunkach pracy silnika wtryskiwacze podawały wymaganą ilość paliwa, urządzenie sterujące przekształca następujące informacje wejściowe:

–    ilość powietrza, temperaturę powietrza,

–    temperaturę silnika,

–    sygnał rozrusznika,

–    prędkość obrotową silnika,

–    położenie pedału „gazu” (bieg jałowy/pełen „gaz”)

–    napięcie akumulatora.

W zależności od danych urządzenie przesyła odpowiednie sygnały do równolegle połączonych wtryskiwaczy. Na każdy obrót wału korbowego wtryskiwana jest połowa dawki paliwa z ilości potrzebnej do pracy silnika. Informację o początku wtrysku urządzenie otrzymuje z uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej i tak przetwarza dane, aby na jeden cykl pracy następowały dwa wtryski paliwa. Urządzenie sterujące ogranicza minimalny i maksymalny czas trwania impulsu przez stałe dopasowanie w ciągu czasu realnego, aby sterować następującymi funkcjami:

–    wzbogacaniem podczas rozruchu,

–    wzbogacaniem w fazie nagrzewania.

–    wzbogacaniem podczas przyspieszania, wzbogacaniem przy całkowitym obciążeniu,

–    odcinaniem zasilania podczas hamowania silnikiem,

–    regulacją wydatku podczas hamowania silnikiem.