Sprawdzanie układu wtryskowego silnika 1300 Turbo – Fiat Uno

Fiat Uno-16Sprawdzanie układu wtryskowego

■    Na rysunku 3.36 pokazano cokół przekaźnika sterującego, złącze wielostykowe urządzenia sterującego i położenie zacisków.

■    Wyciągnąć wtyczkę złącza z urządzenia sterującego i podłączyć zaciski omomierza do następujących styków:

–    styk 1 i zacisk 1 cewki zapłonowej.

–    styk 2 i zacisk 2 czujnika położenia przepustnicy,

–    styk 3 i zacisk 3 czujnika położenia przepustnicy,

–    styk 4 i zacisk 50 stacyjki,

–    styk 5 i masa,

–    styk 5 i zacisk 5 przepływomierza powietrza,

–    styk 7 i zacisk 7 przepływomierza powietrza.

–    styk 8 i zacisk 8 przepływomierza powietrza.

–    styk 9 i zacisk 9 przepływomierza powietrza.

–    styk 9 i zacisk 9 czujnika położenia przepustnicy,

–    styk 9 i zacisk 18 zaworu dodatkowego powietrza.

–    styk10 i zacisk 10 czujnika temperatury płynu,

–    styk 12 i zaciski przyłączeniowe poszczególnych wtryskiwaczy,

–    styk 13 i masa.

■    Usunąć przerwy w przewodach i na stykach.

■    Rezystancję zespołów układu wtryskowego mierzy się omomierzem po odłączeniu danego elementu.

Wymagane wartości rezystancji:

–    zawór powietrza dodatkowego — 50 ±10 Ω w 20°C mierzone między zaciskami,

–    przepływomierz powietrza – 350 ±20 Ω  między zaciskami 5 i 8;

200 ± 10 Ω w 20°C między zaciskami 8 i 9; 180 Ω w 60º C między zaciskami 8 i 9,

–    czujnik temperatury płynu – 2…4 kΩ w 20ºC, 600…900 Ω w 50ºC,

100…300 Ω w 90°C,

–    cewka wtryskiwacza – 15…17 Ω w 20°C.

■    W przypadku stwierdzenia innych wartości należy dany zespół wymienić.

■    W celu szybkiego i prostszego sprawdzenia połączeń można zastosować diagnoskop firmy Fiat 1806034000.

Sprawdzanie czujnika położenia przepustnicy

Przy zamkniętej przepustnicy (opartej o zderzak) musi istnieć przejście między stykami 18 i 2. Przy całkowitym otwarciu przepustnicy musi istnieć przejście między stykami 18 i 3.

■    Ustawienie czujnika położenia przepustnicy: poluzować czujnik i tak go obrócić, aby styk 18 i 2 mikrowyłącznika był podczas biegu jałowego zamknięty, natomiast zaczynał włączać z początkiem otwierania przepust-nicy. W tym położeniu czujnik przykręcić.