Sprawdzanie ciśnienia tłoczenia paliwa silnika 1300 Turbo – Fiat Uno

Sprawdzanie ciśnienia tłoczenia paliwa

■    Do przewodu zasilającego wtryskiwacze podłączyć manometr 1895890000.

■    Wyciągnąć wyłącznik sterujący i do zacisków 87b i 30 gniazda  podłączyć przewód przyłączeniowy (2).

■    Obrócić kluczyk w stacyjce w położenie „Jazda”.

■    Odłączyć od kolektora dolotowego przewód regulatora ciśnienia.

■    Ciśnienie tłoczenia paliwa musi osiągać 3.5 ±0.2 bara (0.35 ±0,02 MPa), a pobór prądu przez pompę nie powinien przekraczać 6…7 A.

■    Jeśli ciśnienie nie przekracza 3 bar, należy zamknąć zawór manometru. Teraz ciśnienie powinno osiągnąć ponad 4 bary, w przypadku innej wartości należy liczyć się z uszkodzeniem pompy, którą trzeba wymienić.

■    Jeśli przy otwartym zaworze manometru ciśnienie paliwa nie osiąga wymaganej wartości, należy zacisnąć przewód powrotny. Wzrost ciśnienia wskazuje na uszkodzenie zaworu regulującego ciśnienie, który trzeba wymienić.

■    Jeśli przy otwartym zaworze manometru ciśnienie paliwa przekracza wymaganą wartość, należy sprawdzić, czy przewód zasilający i powrotny nie są załamane. Sprawdzić również, czy nie jest zatkany filtr paliwa.

■    Ponadto przy pracującym silniku i podłączonym do kolektora dolotowego przewodzie regulatora ciśnienia sprawdzić, czy ciśnienie paliwa zmienia się wraz ze zmianą położenia pedału ..gazu” w następujący sposób:

–    na biegu jałowym ciśnienie powinno wynosić 2,5±0,2 bara,

–    po szybkim wciśnięciu pedału ciśnienie powinno przekroczyć 3,5±0.2 bara.

 

Sprawdzanie szczelności zaworu powietrza dodatkowego

■    Nagrzany silnik pozostawić na biegu jałowym.

■    Zacisnąć szczypcami uniwersalnymi przewód gumowy przy zaworze. Prędkość obrotowa silnika nie powinna zmniejszyć się o więcej niż 50 obr/min. W innym przypadku zawór jest nieszczelny i musi być wymieniony.

■    Jednocześnie sprawdzić szczelność podłączenia przewodu powietrza dodatkowego.