Regulacja biegu jałowego silnika 1300 Turbo – Fiat Uno

Regulacja biegu jałowego

Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego

■    Wkręt regulacyjny jest umieszczony w króćcu przepustnicy.

■    Poluzować przeciwnakrętkę i ustawić prędkość obrotową nagrzanego silnika na 850 obr/min. Zabezpieczyć wkręt nakrętką.

Ustawianie podstawowego położenia przepustnicy

■    Śrubę regulacyjną przepustnicy tak ustawić, aby w szczelinę między przepustnicę a ściankę dawał się wsunąć szczelinomierz o grubości 0.05…0.1 mm, przy czym zalecana jest mniejsza wartość.

Regulacja stężenia CO

■    Doprowadzić silnik do normalnej temperatury pracy (minimalna temperatura oleju 80ºC).

■    Podłączyć wycechowany analizator spalin. Wsunąć sondę w rurę wydechową na głębokość przynajmniej 30 cm.

■    Usunąć plombę z przepływomierza powietrza i tak obracać wkręt regulacji, aby stężenie CO w spalinach wyniosło 1.0±0.5%. Przy obracaniu wkręta w prawo zawartość CO zwiększa się, natomiast w lewo — zmniejsza.

■    Jeśli silnik jest wyposażony w układ pulsacyjny zmniejszający toksyczność spalin, to przed regulacją układ ten należy zamknąć.

■    Jeśli podczas kontroli stwierdzi się znaczną odchyłkę od wymaganej wartości, to należy sprawdzić podłączenia między przepływomierzem a silnikiem.

■    W przypadku zbyt dużej zawartości CO trzeba sprawdzić szczelność wtryskiwaczy. W tym celu wymontować po, zatrzymaniu silnika, wtryskiwacze (dopływ paliwa pozostaje podłączony). Włączyć pompę paliwa jak podczas pomiaru ciśnienia tłoczenia i sprawdzić, czy z wtryskiwaczy nie wyciekają krople paliwa dostarczanego pod ciśnieniem. Uszkodzone wtryskiwacze trzeba wymienić.

■    Nie zaleca się regulacji i napraw w szerszym zakresie. W przypadkach wątpliwych należy się zgłosić do serwisu Bosch.