Układ zapłonowy typu Microplex silnika 1300 Turbo – Fiat Uno

Fiat Uno-21Układ zapłonowy typu Microplex firmy M. Marelli składa się z urządzenia sterującego, rozdzielacza zapłonu, modułu z cewką zapłonową i licznych czujników, które dostarczają potrzebnych informacji.

W odróżnieniu od zapłonu konwencjonalnego ten układ pracuje bez stałych charakterystyk. Obliczanie wyprzedzenia zapłonu odbywa się w sposób ciągły na podstawie danych z czujników. Elementy układu zapłonowego zostały pokazane na rysunku 3.41.

Fiat Uno-23Rys. 3.43. POŁĄCZENIA UKŁADU ZAPŁONOWEGO MICROPLEX

1    elektroniczne urządzenie sterujące
2    czujnik ciśnienia zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem doładowania
3    – moduł z cewką zapłonową A – rozdzielacz zapłonu
5    – czujnik spalania stukowego
6    – podłączenie nad- i podciśnienia z kolektora dolotowego
7    gniazdo wtykowe do diagnostyki silnika przyrządem Unitest
8    obrotomierz
9    – świece zapłonowe
10    – wyłącznik lub zwieracz z masą
11    – wskaźnik pracy sprężarki
12    — zabezpieczenie antywłamaniowe
13    – czujnik alarmu

Zasada działania układu — patrz schemat na rysunku 3-43.

■    Czujnik S2 dostarcza informacji o położeniu tłoka w punkcie ZZ na podstawie znaków na kole pasowym.

■    Czujnik S, przy kole zamachowym określa prędkość obrotową silnika, a także położenie kątowe wału korbowego.

■    Czujnik ciśnienia (2) nadzoruje nad- i podciśnienie w kolektorze dolotowym i dostarcza odpowiedni sygnał.

■    W urządzeniu sterującym (1) następuje obróbka sygnałów z czujników i zostaje określony optymalny kąt wyprzedzenia zapłonu.

■    Moduł (3) otrzymuje w odpowiednim momencie sygnał do otwarcia obwodu pierwotnego cewki zapłonowej.

■    Moduł reguluje jednocześnie optymalnie „kąt zwarcia” i utrzymuje na stałym poziomie energię w uzwojeniu pierwotnym. Dzięki temu następuje optymalizacja energii zapłonu w uzwojeniu wtórnym i powstanie nie zakłóconych wyładowań.

■    Umieszczony w głowicy czujnik spalania stukowego (5) śledzi możliwe powstawanie spalania niepożądanego w silniku. Spalanie to, nazywane również dzwonieniem silnika, powstaje wskutek niekontrolowanych zapłonów.

■    Jeśli wystąpi spalanie stukowe, to urządzenie sterujące opóźnia zapłon najpierw o 3C.

■    Kiedy spalanie stukowe nie zanika, następuje dalsze opóźnienie zapłonu o 3º  ale w sumie nie więcej niż o 15º

■    Po określonym czasie prawidłowego spalania zapłon jest przestawiany do przodu, do granicy spalania stukowego.

■    Jeżeli ciśnienie doładowania przekroczy wartość 0,93 bara (0.093 MPa), to czujnik ciśnieniowy zwiera z masą wyłącznik bezpieczeństwa w module i zapłon zostaje przerwany.