Obsługa rozdzielacza zapłonu silnika 1300 Turbo – Fiat Uno

Fiat Uno-22Obsługa rozdzielacza zapłonu

Rozdzielacz zapłonu jest umieszczony z lewej strony głowicy i jest napędzany wałkiem rozrządu przez sprzęgło kłowe (rys. 3.42).

Rys. 3.42. ROZDZIELACZ ZAPŁONU
1    kopułka.
2 – palec,
3 — korpus rozdzielacza.
4    sprzęgło.
5 – adapter

■    Rozdzielacz zapłonu daje się wyjąć po odkręceniu trzech nakrętek.

■    Kopułkę i palec rozdzielacza trzeba utrzymywać w czystości. Ewentualne wyładowania powierzchniowe można rozpoznać po drobnych, czarnych liniach.

■    Styki w kopułce oczyścić z nadpaleń tępym przedmiotem (np. wkrętakiem), nie wolno ich jednak poddawać obróbce.

■    Jeśli styki są wypalone, to kopułkę i palec trzeba wymienić.

■    Nacięcia na obudowie rozdzielacza służą do ustawienia palca względem styków w kopułce.

■    Jeden znak na krawędzi obudowy określa położenie palca dla punktu ZZ  4. cylindra.

■    Sprzęgło kłowe nie jest wspólśrodkowe, co powoduje, że wałek rozdzielacza może być zamontowany tylko w jednym położeniu.