Sprzęgła cierne – najczęściej stosowane

Sprzęgła cierne – najczęściej stosowane.
W samochodach najczęściej stosowane są sprzęgła cierne. Zasada działania sprzęgła jest następująca: Do obracającego się wału korbowego silnika przykręcone jest na stałe koło zamachowe, które stanowi jednocześnie tarczę metalową sprzęgła. Do koła zamachowego dociskana jest tarcza sprzęgła wyłożona materiałem ciernym o dużym współczynniku tarcia. Ponieważ w przypadku gdy tarcza sprzęgła odsunięta jest od koła zamachowego, to tarcie między tarczami nie występuje i wałek sprzęgłowy się nie obraca. Jeżeli natomiast tarcza sprzęgła zostanie przesunięta wzdłuż wałka sprzęgłowego i dociśnięta do koła zamachowego, to będzie się obracać wraz z wałem korbowym. Jeżeli tarcza cierna sprzęgła będzie miała pewien poślizg względem koła zamachowego, to prędkość obrotowa wałka sprzęgłowego będzie mniejsza niż prędkość obrotowa silnika. Poślizgowi tarczy sprzęgła zapobiega bardzo silna sprężyna, która stale dociska tarczę sprzęgłową do koła zamachowego. W ten sposób sprzęgło jest włączone.
Do wyłączania sprzęgła służy pedał sprzęgła. W rzeczywistości sprzęgło cierne samochodu jest bardziej złożone. Tarcza cierna sprzęgłowa, do której z obu stron przymocowane są specjalne okładziny cierne, dociskana jest z obydwu stron dla wykorzystania większej powierzchni tarcia. Do koła zamachowego przykręcona jest pokrywa sprzęgła w kształcie misy, w której mieści się kilka sprężyn śrubowych. Sprężyny te za pomocą specjalnego pierścienia dociskowego dociskają tarczę sprzęgłową do koła zamachowego.