Rodzaje sprzęgieł występujących w samochodach

Rodzaje sprzęgieł występujących w samochodach.
Rozróżniamy sprzęgła cierne, które przenoszą napęd za pośrednictwem tarcia występującego między jego tarczami oraz sprzęgła hydrauliczne, które przekazują napęd dzięki hydrokinetycznej energii cieczy (krążącej pomiędzy łopatkami ich wirników.
Sprzęgła cierne dzielimy na dwie zasadnicze grupy: a) jednotarczowe suche i b) wielotarczowe suche i mokre. Sprzęgła możemy je też rozróżnić na podstawie sposobu sterowania: mechaniczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne.
Oprócz sprzęgła ciernego, możemy też spotkać sprzęgła elektromagnetyczne oraz hydrokinetyczne.