Mechanizm sprzęgła – zadania, zasada działania

Mechanizm sprzęgła – zadania, zasada działania.
Sprzęgłem, nazywamy mechanizm, który przekazuje ruch obrotowy z wału korbowego silnika do skrzyni biegów i dalszych mechanizmów napędowych samochodu. Zadaniem sprzęgła jest rozłączanie, a następnie łagodne i stopniowe łączenie wału korbowego silnika z dalszymi mechanizmami napędowymi samochodu, co umożliwia łagodne ruszanie z miejsca. Operowanie sprzęgłem jest konieczne przy ruszaniu samochodu z miejsca, przy przełączaniu biegów i przy zatrzymywaniu samochodu. Wyłączanie sprzęgła przy przełączaniu biegów ma na celu zmniejszenie uderzeń między kołami zębatymi skrzyni biegów i wyeliminowanie zgrzytów. Wyłączanie sprzęgła odbywa się przez naciśnięcie pedału znajdującego się pod lewą stopą kierowcy. Uzyskuje się wówczas rozłączenie silnika i skrzyni biegów; silnik nie napędza wtedy samochodu. Zwalniając nacisk na pedał włączamy sprzęgło i w ten sposób łączymy silnik ze skrzynią biegów.