Sprawdzanie i wymiana okładzin ciernych – Opel Kadett

Sprawdzanie i wymiana okładzin ciernych

Sprawdzeniu podlegają grubości okładzin ciernych we wszystkich szczękach hamulcowych Okładziny muszą mieć taką grubość, aby żaden nit nie zrównał się z ich powierzchnią

Jeśli stwierdzi się nadmierne zużycie nawet tylko jednej okładziny ciernej, to wymianie muszą podlegać wszystkie z obu stron tylnej osi. Konieczność wymiany dotyczy również okładzin z głębokimi rowkami, nierównomiernym zuzyciem lub zaolejonych.

Nowe okładziny przeznaczone do wymiany powinny pochodzić od tego samego producenta.
Wymontować szczęki hamulcowe w sposób poprzednio opisany.
Usunąć stare okładziny, rozwierając nity w szczękach.
Do dyspozycji są dwie grubości okładzin:
— okładziny o grubości 5 mm, które można od razu montować,
okładziny o grubości 5,6 mm, które po przynitowaniu wymagają oszlifowania na szlifierce do okładzin do ostatecznego wymiaru, tak aby promień krzywizny był mniejszy o 0,2.. 0,5 mm od zmierzonego promienia bębna hamulcowego.
Oczyścić powierzchnię szczęk. Między szczęki a okładziny nie wolno nanosić żadnego kleju. Położyć nową okładzinę na szczęce i wprowadzić nity w otwory. Nitowanie rozpocząć od środka i kontynuować przemiennie na zewnątrz.

tmp75a8-24