Naprawa przekładni kierowniczej – Opel Kadett

tmp75a8-2Naprawa przekładni kierowniczej – Opel Kadett

■    Z obu końców obudowy przekładni zdjąć wkładki gumowe obejm i uszczelnienie od strony ściany czołowej.

■    Z każdej osłony gumowej zdjąć obie opaski druciane

■    Z obudowy przekładni zsunąć osłony gumowe i tuleję blaszaną

■    Zdjąć z listwy zębatej element ślizgowy i prowadzący.

■    Za pomocą klucza poluzować przeciwnakrętkę wykonaną z blachy i wykręcić śrubę regulacyjną

■    Z otworu wyjąć sprężynę

■    Znad śruby mocującej wałek wejściowy (z kołem zębatym napędzającym) wyciągnąć blaszany pierścień zabezpieczający i wykręcić śrubę. Uszczelka śruby podlega wymianie

■    Z obudowy przekładni wyjąć wałek wejściowy i listwę zębatą Wałek występuje jako część zamienna tylko w komplecie z łożyskiem kulkowym.

■    Narzędziem wprowadzonym przez otwór po wyjętym wałku wycisnąć na zewnątrz prowadnik listwy zębatej. Wyjętą razem z prowadnikiem uszczelkę należy wymienić.

■    Od środka obudowy wycisnąć blaszany kaptur

Nie powinno się z obudowy przekładni wymontowywać tulejek ślizgowych listwy zębatej i łożyska igiełkowego wałka wejściowego. Jeśli stwierdzi się uszkodzenia tulejek lub łożyska, to należy wymienić całą obudowę przekładni Po wymontowaniu elementów przekładni należy poddać je weryfikacji i w razie potrzeby wymienić.

Podczas montażu należy koło zębate wałka wejściowego i listwę zębatą posmarować smarem do przekładni. Wnętrze obudowy między miejscami podparcia listwy zębatej trzeba równomiernie wypełnić tym samym smarem w ilości 50 g.

Wprowadzone w obudowę wałek wejściowy i listwa zębata powinny zająć położenie pokazane na rys

tmp75a8-3

Odległość A musi wynosić 61 mm, a zaznaczone wybranie w wałku musi być skierowane w lewo. W ten sposób przekładnia jest ustawiona do jazdy na wprost.

Koniec wałka wejściowego ma oznaczenie w postaci rowków, informujące o wielkości przełozema (rys. 5 5):

1    rowek — przełozenie 22:1. listwa zębata ma 28 zębów,

2    rowki — przełozenie 24,5:1, listwa zębata ma 32 zęby

Przestrzeń między śrubą mocującą wałek wejściowy a łożyskiem kulkowym nałezy wypełnić smarem do łożysk tocznych, wodoodpornym. Następnie śrubę wkręca się zalecanym momentem i zabezpiecza pierścieniem blaszanym.

W celu ustawienia przekładni kierowniczej należy przygotować dwie tulejki dystansowe. Tulejki te razem z elementem prowadzącym i ślizgowym przykręca się śrubami służącymi do mocowania drążków kierowniczych.

W otwór śruby regulacyjnej należy włożyć prowadnik i sprężynę, a następnie wkręcić do oporu śrubę. Moment dokręcenia śruby regulacyjnej powinien wynosić 5 Nm, a przekładnia musi być w położeniu jak dojazdy na wprost Następnie śrubę regulacyjną należy cofnąć o kąt 20 – 40° .

Listwa zębata powinna teraz dawać się łatwo przesuwać w całym zakresie ruchu. Śrubę regulacyjną zabezpieczyć przeciwnakrętką Na krótszy koniec obudowy przekładni wcisnąć nowy blaszany kaptur Wykręcić obie śruby mocujące drążki kierownicze i na obudowę nasunąć dwie gumowe osłony z tuleją blaszaną. Osłony zabezpieczyć opaskami drucianymi, których końce powinny znaleźć się na górze obudowy Po umocowaniu osłony nie mogą być skręcone

Założyć wkładki gumowe z obejmami, wewnętrzne zaokrąglenie kołnierza obejmy musi być skierowane do dołu. Wycięcie w gumowym uszczelnieniu przekładni do nadwozia musi się znaleźć od strony zebra obudowy Przymocować przekładnię kierowniczą.

Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy przekładnia zajmuje położenie środkowe.Ponadto podczas jazdy próbnej należy sprawdzić, czy skręcone koła powracają do jazdy na wprost. Jeśli me. to należy ponownie ustawić przekładnię kierowniczą, co wymaga jej wymontowania.

Wymiana osłon gumowych przekładni
W celu wymiany osłon gumowych przekładni kierowniczej konieczne jest wymontowanie jej z samochodu.