Podnośnik zapadkowy pługa

Podnośnik zapadkowy pługa.
Podnoszenie pługa w położenie transportowe i opuszczanie w położenie robocze Wykonuje się mechanicznie za pomocą automatycznego podnośnika zapadkowego. Do napędu tego podnośnika wykorzystuje się koło polowe. Zakończenie wykorbionej osi tego koła stanowi tuleja, w której ułożyskowany jest krótki wałek z korbą. Na jednym końcu tego wałka osadzone jest koło polowe pługa. Razem z piastą tego koła obraca się koło zapadkowe, stanowiące jednolitą całość z tą piastą. W bezpośrednim sąsiedztwie koła zapadkowego znajduje się zapadka połączona z tarczą o dwu naprzemianległych wycięciach. Tarcza zaklinowana jest na wałku i może obracać się tylko wówczas, gdy zapadka zazębi się z obracającym się kołem zapadkowym. Obraca się wtedy także korba, która stanowi z wałkiem jedną całość. Korba obracając się działa na drążek podnoszący ramę pługa. Jeżeli korba wykona pół obrotu w górę, to rama pługa zostanie podniesiona w położenie transportowe, a jeżeli pług pod własnym ciężarem opada do ustalonej (ręcznym wrzecionem) głębokości roboczej, to korba wykona pół obrotu w dół. W celu zablokowania pługa w żądanym położeniu (transportowym lub roboczym) wykorzystuje się rolkę, która znajduje się na końcu dwuramiennej dźwigni blokującej i jest dociskana sprężyną do obwodu obracającej się tarczy podnośnika. W momencie, gdy tarcza wykona pół obrotu, rolka stoczy się w wycięcie tarczy i odłączy zapadkę od koła zapadkowego.
Wówczas rama pługa zostanie zablokowana w jednej z dwu możliwych pozycji: w pozycji transportowej lub roboczej.