Regulacja głębokości orki pługami przyczepianymi

Regulacja głębokości orki pługami przyczepianymi.
Głębokość orki wykonywanej pługami przyczepianymi określa się jako różnicę wysokości ustawienia koła polowego względem koła bruzdowego i podporowego. Warunkiem koniecznym do tego, aby wszystkie korpusy pracowały na jednakowej głębokości, jest wypoziomowanie ramy pługa i takie ustawienie koła bruzdowego, aby znajdowało się ono na wysokości lemieszy. W tym celu pług ma dwa nagwintowane sworznie (wrzeciona) zakończone korbami. Lewa korba służy do regulowania głębokości orki, a prawa — do poziomowania ramy pługa. Lewa korba działa bezpośrednio na koło polowe, prawa natomiast bezpośrednio na koło bruzdowe. Osie obu kół, polowego i bruzdowego, są połączone układem cięgieł i dźwigni, aby przy podnoszeniu bądź opuszczaniu koła polowego można było uzyskać również odpowiednie położenie koła bruzdowego. W takim, samym celu oś koła polowego połączona jest także układem cięgieł i dźwigni z osią koła podporowego. Dzięki temu każda zmiana położenia koła polowego powoduje równocześnie odpowiednią zmianę położenia tylnego koła podporowego, co sprawia, że tylne korpusy pługa ustawiają się na taką samą głębokość orki jak i korpusy przednie. Najniższe położenie koła podporowego ustala się za pomocą specjalnej śruby zderzakowej wkręcanej w oś tego koła.