Oleje napędowe – gazowe

img19Oleje napędowe (gazowe). Oleje napędowe do pojazdów z silnikami wysokoprężnymi Diesla są następną frakcją po nafcie, oddestylowującą w temperaturze 350—400°C, o charakterze oleju lekkiego. Są to produkty nierafinowane. Używane obecnie w kraju oleje napędowe dzieli się na trzy grupy: oleje napędowe typu I/L do silników wstrzykowych wysoko-obrotowych — letnie, oleje napędowe typu II/L do silników wstrzykowych nisko-obrotowych — letnie, oleje napędowe typu I/Z do silników wstrzykowych obu wyżej wymienionych rodzajów — zimowe. Oleje do silników Diesla otrzymuje się również z produktów destylacji węgla, lecz nie dorównują one gatunkowo olejom pochodzenia naftowego (ropnego), posiadają bowiem niskie liczby cetanowe. Mogą one być stosowane tylko do dużych, wolnobieżnych silników. Oceny olejów napędowych dokonuje się pod kątem widzenia następujących własności: temperatury krzepnięcia, lepkości (wiskozy), liczby cetanowej, wartości opałowej, zawartości zanieczyszczeń i wody, zawartości siarki. Według wiskozy klasyfikuje się oleje do różnych typów silników Diesla. Oleje napędowe muszą być czyste, pozbawione zawiesin i przezroczyste. Wskaźnikiem przydatności olejów napędowych jako paliw do silników Diesla jest liczba cetanowa, zależna od charakteru surowca, z którego paliwo pochodzi. Olej napędowy typu I/L używany jest do szybkobieżnych silników wysokoprężnych wstrzykowych wysokoobrotowych, o ilości obrotów powyżej 800 na min. w okresie lata. Typ II/L stanowi paliwo do silników wstrzykowych niskoobrotowych o ilości obrotów mniejszej niż 800 na min. i do stałych przemysłowych silników wysokoprężnych w okresie lata. Typ I/Z stosowany jest podobnie jak typy poprzednie, ale w okresie zimy. Paliwo to może byc używane do silników wstrzykowych o ilości obrotów 800 na mm. W budownictwie stosowane są oleje napędowe do: 1) pojazdów mechanicznych takich, jak: samochody ciężarowe z silnikami Diesla (przeciętna norma zużycia 34,68 1 na 100 km przebiegu) , autobusy z silnikami Diesla (przeciętna norma zużycia 23,63 1 na 100 km przebiegu), samochody specjalne z silnikiem Diesla (przeciętna norma zużycia 14,31 1 na 100 km przebiegu), ciągniki z silnikami wysokoprężnymi (Diesla) . 2) sprzętu budowlanego, jak np. do koparek, spycharek, walców drogowych, równiarek, lokomobil spalinowych, zgarniaczy, żurawi, sprężarek oraz do drobniejszego sprzętu.