Paliwa stałe

img22Paliwa stałe stosuje się dzisiaj w budownictwie nie tylko do celów opałowych i grzewczych, lecz przede wszystkim do celów energetycznych dla poruszania sprzętu budowlanego. Gwałtowny wzrost mechanizacji robót budowlano-montażowych, będący naturalnym wynikiem wzrastającego tempa budownictwa i wyrazem przekształcania się budownictwa z zacofanego rzemiosła w wielki, nowoczesny przemysł budowlany, przyczynia się do ciągłego wzrostu zużycia w budownictwie zarówno materiałów pędnych jak i paliw stałych. Paliwa stałe zużywane są przez następujące rodzaje sprzętu: lokomotywy normalno- i wąskotorowe, stosowane do manewrowania (przetoki) na placach budów oraz do kombajnów i urządzeń osuszających (grzewczych), kafary parowe różnych typów, lokomobile różnych typów i mocy, koparki parowe, jednostki pływające (holowniki, pogłębiarki), walce drogowe, piece Deuba, żurawie parowe i drobniejszy sprzęt różnych rodzajów. Niezależnie od wymienionych rodzajów zużycia węgiel zużywany jest na cele opalania prowizorycznych pomieszczeń na placach budów, wszelkiego rodzaju biur, garaży, hal warsztatowych, hoteli robotniczych, kuchni w stołówkach roboczych i pralniach, łaźni, pralni oraz innych urządzeń socjalnych, a także na akcje usługowe oddziałów zaopatrzenia robotniczego.