Paliwo traktorowe

img18Paliwo traktorowe. Synonim: nafta traktorowa. Cięższą od benzyny frakcją destylacji ropy naftowej jest nafta, która oddestyluje przy temperaturze 200 do 300°C. Nafta posiada niską liczbę oktanową, z czego wynikają trudności w uruchamianiu normalnych silników samochodowych, gaźnikowych (niskoprężnych). Silniki pędzone naftą muszą posiadać specjalne urządzenia podgrzewające, które wprowadzają naftę w stan pary. Silniki te uruchamiane są początkowo benzyną, a dopiero po rozgrzaniu nafty do właściwej temperatury przełącza się je na napęd naftowy. Ważniejsze właściwości: c. wł. 0,825—0,860, wartość opałowa górna 10 400 cal, liczba oktanowa nafty czystej 30, z domieszką benzolu 37. Jest to ciecz bezwodna, przezroczysta, barwy żółtawej. Nie powinna być mętna i nie może zawierać zawiesin. Oceny jakości nafty traktorowej dokonuje się na podstawie liczby oktanowej, wartości kalorycznej, lotności, temperatury krzepnięcia, zawartości siarki, czystości. Nafty traktorowe (nierafinowane) posiadają węglowodory aromatyczne, cenne pod względem antydetonacyjnym; węglowodory te przyczyniają się do podwyższenia liczby oktanowej paliwa. Nafta traktorowa stosowana jest do napędu silników traktorowych niskoprężnych (gaźnikowych). Opakowanie: cysterny lub beczki żelazne ocynkowane wewnątrz, znakowane „Nafta trakt.”.