Etylina i benzol motorowy

img17Etylina (paliwo samochodowe typ 3). Jest to mieszanina czystej benzyny z płynem etylowym, w proporcji 1,5 cm3 (maksymalnie) na 1 kg benzyny. Przez domieszkę płynu etylowego uzyskuje się wyższą odporność detonacyjną od tej, którą posiada czysta benzyna. Przy pracy z etyliną należy przestrzegać przepisów o bezpieczeństwie użycia, ma ona bowiem silne własności trujące. Jest bezbarwna i bezwodna (przezroczysta), o c. wł. 0,750-—0,760, wartości opałowej górnej 11 000 cal, liczbie oktanowej co najmniej 70. Stosowana jeśt do silników samochodowych niskoprężnych. Benzol motorowy Uzyskuje się go w drodze przerobu benzolu surowego. Benzol surowy nie jest produktem naftopochodnym. Otrzymywany jest z gazu koksowniczego jako frakcja destylacji smoły surowej. Benzol motorowy jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych, benzenu, toluenu, ksylenów i wyższych homologów oraz pewnej niewielkiej ilości węglowodorów alifatycznych. Jest to materiał pędny o wysokiej liczbie oktanowej, dużej wartości kalorycznej i zadowalającej; lotności Jego wadą jest wysoka stosunkowo temperatura krzepnięcia, określona dla czystego benzolu cyfrą 5,5°C. Benzol motorowy powinien być przezroczysty, bezbarwny, ewentualnie, z odcieniem żółtawym. Winien posiadać charakterystyczny zapach. Występuje w 2 typach: letnim i zimowym. Benzol motorowy stosuje się prawie wyłącznie jako komponent do mieszanek samochodowych, z benzyną lub z benzyną i alkoholem. W czystej postaci stosuje się go do silników na paliwo ciężkie.