Benzyna motorowa

img16Benzyna motorowa (paliwo samochodowe typ 1). Stosowana jest do silników samochodowych niskoprężnych czyli gażnikowych. Materiałami zastępczymi mogą być inne mieszanki samochodowe. Opakowanie stanowią cysterny (przy dostawach wagonowych) i beczki żelazne (przy dostawach drobnicowych). Cysterny są własnością dostawcy, beczki podstawią odbiorca. Opakowania oznacza się „Benz. motor.”. Mieszanka motorowa BB (paliwo samochodowe typ 2). Stosowana jest tak jak benzyna motorowa do napędu silników samochodowych niskoprężnych (gaźnikowych) i do motopomp strażackich. Opakowanie stanowią cysterny (przy. dostawach; wagonowych) i beczki żelazne (przy dostawach drobnicowych). Cysterny są własnością dostawcy, beczki podstawia odbiorca. Oznaczenie opakowania: „Mieszanka BB”. Mieszanka motorowa BA Jest to paliwo dwuskładnikowe, otrzymywane przez zmieszanie benzyny silnikowej czystej z alkoholem absolutnym, w proporcji: alkohol etylowy absolutny objętościowo 25%, wagowo 26%, benzyna silnikowa czysta objętościowo 75%, wagowo 74%. Własności: liczba oktanowa 74 (nie mniej niż 70), wartości opałowa cal 10 000, c. wł. 0,750 — 0,760; jest to ciecz bezbarwna lub żółtawa, bezwodna i przezroczysta. Jak wszystkie mieszanką benzyny z alkoholem mieszanka BA rozwarstwia się pod wpływem wilgoci. Poza tym wpływa ujemnie na lakier podwozia samochodowego. Stosowana jest do napędu silników niskoprężnych (gażnikowych) i silników wtryskowych z zapłonem iskrowym. Oznaczenie opakowania: „Mieszanka BA”. Mieszanka motorowa BAB. Jest to mieszanka benzyny motorowej, alkoholu i benzolu, o liczbie oktanowej 73, wartości opałowej górnej cal 10 000, c. wł. 0,750—0,760.