Obsługa i wymiana filtra powietrza (silniki 1,2 oraz 1,3) – Opel Kadett

Obsługa i wymiana filtra powietrza (silniki 1,2 oraz 1,3)

Gaźnik powinien zasysać zimne powietrze latem i ogrzane powietrze zimą Sposób regulacji temperatury powietrza w obudowie filtra jest różny w zalezności od typu gaźnika

■    Silnik 1.2 S: na krawędzi obudowy filtra powietrza znajduje się dźwignia, którą ustawia się zgodnie z napisem umieszczonym na pokrywie obudowy i odpowiednio do temperatury zewnętrznej.

Aby przesunąć dźwignię, należy poluzować nakrętkę motylkową, którą trzeba później ponownie dokręcić.

■    Silnik 1,3 N, z boku przewodu wlotowego filtra znajduje się dźwignia, którą ustawia się zgodnie z napisami (w lecie na napis „Sommer”. zimą na „Winter”).

■    Silnik 1.3 S: filtr powietrza jest wyposażony w urządzenie automatycznie regulujące dopływ chłodnego lub nagrzanego powietrza.

W celu wymiany wkładu filtra powietrza należy wykonać następujące czynności.

■    Wkręcić trzy śruby znajdujące się w pokrywie filtra.

■    Odciągnąć zatrzaski na krawędzi pokrywy.

■    Zdjąć pokrywę filtra.

■    Wymienić papierowy wkład filtrujący.

■    Pokrywę umocować w poprzednim położeniu, wkręcając trzy śruby i naciągając zatrzaski.

Wymontowanie i zamontowanie obudowy filtra polega na wykonaniu następujących czynności.

■    Zdjąć pokrywę filtra w sposób poprzednio opisany.

■    Unieść obudowę filtra nad gaźnikiem tak wysoko, na ile to jest możliwe.

■    Od spodu obudowy ściągnąć podłączone przewody.

■    Wyjąć obudowę filtra.

Podczas zakładania obudowy filtra należy przewody możliwie głęboko nasunąć na króćce.