Materiały pędne, oleje i smary

img12Materiały pędne, oleje i smary mają z każdym dniem coraz większe znaczenie w budownictwie w związku ze stałym, gwałtownym wzrostem mechanizacji prac budowlanych, zarówno robót podstawowych, jak i transportu poziomego i pionowego. Sprzęt mechaniczny i środki transportu, jak np. samochody ciągniki, lokomotywyki spalinowe itp., zatrudnione są w budownictwie wyjątkowo intensywnie ze względu na specyficzną dla tej gałęzi produkcji masowość materiałów pojemnościowych. Podstawowym surowcem do produkcji materiałów pędnych, zwanych inaczej paliwami płynnymi, oraz olejów i smarów, jest ropa naftowa. Jedynie nieliczne materiały pędne i smary mają inne pochodzenie (np. benzol — produkt przeróbki chemicznej węgla, łój techniczny, stosowany jako smar — produkt zwierzęcy, olej rycynowy, stosowany do „natłuszczania” smarów mineralnych lub samodzielnie —. produkt roślinny).