Ropa naftowa

img13Ropa naftowa . Jest kopaliną, której największe złoża występują w Rosji, USA, Iranie, Iraku, Arabii, Wenezueli, Indiach Holenderskich i Rumunii. Surowa ropa jest ciemną cieczą, zanieczyszczoną piaskiem i wodą, o charakterystycznym zapachu. Często, wskutek stosunkowo dużej zawartości wody, stanowi emulsję ropnowodną. Wygląd zewnętrzny ropy, c. wł. i zapach uzależnione są ód jej składu chemicznego. Zabarwienie ropy może być żółte, brunatne, zielonkawe a nawet czarne. Konsystencja — płynna do półstałej. W zależności od przewagi tych czy innych składników chemicznych, rozróżnia się ropy: 1) parafinowe, z przewagą węglowodorów parafinowych — ropy amerykańskie, 2) bez parafinowe, 3) naftenowe, o przeważającej zawartości węglowodorów naftenowych — ropa kaukaska, 4) asfaltowe, 5) bez asfaltowe, 6) mieszane (np. parafinowo – asfaltowe). C. wł. ropy wynosi od 0,75 do 1,1, wartość opałowa od 9 500 do 10 000 cal/kg. Pod względem chemicznym stanowi ropa skomplikowaną mieszaninę związków chemicznych, przede wszystkim węglowodorów, od lekkich (metan — CH4) do ciężkich. W niewielkich stosunkowo ilościach występują obok węglowodorów kwasy, zasady azotowe, związki tlenowe i połączenia siarkowe. Po wstępnym oczyszczeniu i odwodnieniu ropy na miejscu wydobycia, przeprowadza się ją przy pomocy rurociągu lub przewozi do rafinerii. Tu rozpoczyna się właściwa jej przeróbka, nosząca nazwę destylacji frakcjonowanej. Produkty destylacji ropy, których dystrybutorem jest CPN i które zużywane są na potrzeby budownictwa. Są to: 1. Materiały pędne: a) gaz płynny, b) paliwa samochodowe, do których należą benzyny motorowe, mieszanki samochodowe i benzol motorowy (benzol nie jest co prawda produktem naftopochodnym, lecz węglopochodnym, jednakże stosowany jest jako komponent mieszanek samochodowych i dlatego został tu wymieniony), c) nafta (paliwo) traktorowa i d) oleje napędowe. 2. Oleje smarowe: a) oleje silnikowe zwykłe i selektywne, b) oleje do przekładni i amortyzatorów, c) oleje smarowe zwykłe lub specjalne (według nomenklatury CPN), tj. wrzecionowe, maszynowe, osiowe (wagonowe), do sprężarek, cylindrowe. 3. Smary stałe: a) smary Tovotte’a, b) smar samochodowy ST, c) smary stale do łożysk tocznych, d) smary do lin stalowych, e) smar do kół zębatych, f) smary do wozów, g) wazelina techniczna. h) wosk do pasów pędnych oraz i) emulsje smarowe. 4) Inne produkty destylacji, jak parafina, stosowana w pewnych kategoriach robót budowlanych.