Gazolina – gaz płynny

img14Gaz płynny (gazolina). Synonim: gaz wysokoprężny. Uzyskuje się z gazu ziemnego mokrego przez proces gazoli-niany. Gaz ziemny płynny, wydobywany razem z ropą, nosi nazwę gazu „mokrego” ze względu na zawartość węglowodorów ciekłych, które w drodze destylacji mogą być wydobyte w postaci benzyny. Jest to skroplona mieszanina trzech najlżejszych składników gazu ziemnego: propanu (25%), butanu (45%) i izobutanu (30%). Wartość opałowa gazu płynnego wynosi około 11 400 cal/kg. Wszystkie trzy wymienione składniki gazu płynnego są chemicznie pokrewne benzynie, a różnią się od niej w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia konsystencją. Wartość opałowa (kaloryczność) jest jedną z podstawowych własności zarówno gazu płynnego jak i innych materiałów pędnych. Jest to źródło mocy silnika (energia paliwa), od której zależy wykonanie pracy silnika. Liczba oktanowa jest wykładnikiem odporności na stukanie silnika, wywołane przedwczesnym zapłonem. Przedwczesny zapłon powoduje spadek mocy i szybkie zużycie silnika. Pomiaru liczby oktanowej dokonuje się metodą laboratoryjną przy pomocy paliw wzorcowych i specjalnego silnika laboratoryjnego. Prężność par, jako właściwość paliw płynnych, określana jest przy pomocy specjalnego aparatu, tzw bomby Reida. Gaz płynny należy do gazów o najwyższej wartości opałowej. Używany jest do specjalnie przygotowanych silników gaźnikowych. Może” być również użyty do mieszanek, jako komponent do benzyny zwykłej. Stosuje się go do mieszanek samochodowych jako łatwopalną domieszkę w celu szybszego uruchamiania silników przy niskiej temperaturze otoczenia. Używa się go też do celów grzewczych. Gaz płynny stosowany jest w budownictwie do niektórych typów samochodów ciężarowych. Przeciętna norma zużycia 21,33 m3 gazu na 100 km przebiegu. Skroplony i zamknięty w zbiornikach, cysternach albo w butlach, może być przechowywany i transportowany nawet na większe odległości. Najlepszym sposobem magazynowania gazu płynnego jest przechowywanie go w zbiornikach podziemnych, w których dzięki izolującemu działaniu gruntu nawet w okresie największych upałów jedynie nieznacznie nagrzewa się i podnosi swoje ciśnienie.