Zmiana położenia wykorbień osi pługa

Zmiana położenia wykorbień osi pługa.
Zmiana położenia wykorbień osi pługa powoduje również częściową zmianę położenia pługa w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku orki. Korygowanie tego położenia w odniesieniu do poziomu wykonuje się przez regulację długości prawego wieszaka układu zawieszenia. Prawidłowe ustawienie osi wykorbionej (szerokości orki) jest wówczas, gdy korpus pierwszy orze na taką samą szerokość, jak korpusy pozostałe, a oś podłużna pługa jest równoległa do osi podłużnej ciągnika.
Trzeba pamiętać, że szerokość pierwszej skiby zależy również od prowadzenia kół ciągnika względem calizny. Jeżeli prawe koła ciągnika są prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie pionowej ścianki bruzdy, to szerokość pierwszej skiby jest większa, a jeżeli dalej od pionowej ścianki bruzdy, to — mniejsza.