Regulacja szerokości orki

Regulacja szerokości orki.
Szerokość orki zależy od liczby korpusów pługa i szerokości roboczej każdego korpusu. Wielkości te są konstrukcyjnie ustalone dla każdego typu pługa. Zmianę szerokości roboczej w czasie pracy uzyskuje się przez zmianę położenia pługa względem ciągnika w płaszczyźnie poziomej. W ten sposób można jednak uzyskać zmianę szerokości orki jedynie dla pierwszego korpusu. Pozostałe korpusy w pługach dwu- i wieloskibowych pracują zawsze z jednakową szerokością roboczą (zależną od konstrukcji pługa).
Zmiana taka jest możliwa dzięki wykorbionej osi pługa. Ręczna korba do regulacji szerokości łączy się za pośrednictwem krótkiej dźwigni z osią wykorbioną. Wykorbienia końców tej osi są przestawione o 180° [3,14 rad]. Jeżeli oś tę ustawimy za pomocą ręcznej korby (wrzeciona) w ten sposób, że korpusy pługa zostaną odchylone w lewo w stosunku do podłużnej osi agregatu, to szerokość pierwszej skiby wzrośnie, natomiast jeżeli korpusy pługa zostaną odchylone w prawo od tej osi, to szerokość pierwszej skiby będzie zmniejszona.