Połączenie regulacji siłowej i regulacji pozycyjnej orki

Połączenie regulacji siłowej i regulacji pozycyjnej orki.
Regulacja mieszana jest jakby połączeniem regulacji siłowej i regulacji pozycyjnej. W czasie orki z regulacją mieszaną przy zagłębianiu się narzędzia w glebę stawiającą większy opór (w stosunku do gleby, na której została ustawiona żądana głębokość) pług zostaje podniesiony średnio tylko na połowę tej wysokości, na którą byłby podniesiony przy nastawieniu wyłącznie na regulację siłową. Dźwignia wyboru systemu regulacji głębokości pracy na podnośniku hydraulicznym ciągnika powinna być ustawiona wówczas w pozycji M.