Regulacja pozycyjna orki

Regulacja pozycyjna orki.
Regulacja pozycyjna polega na tym, że pług zawieszony na ciągniku pozostaje stale na jednej wysokości i w ustalonej pozycji względem ciągnika, bez możliwości obrotu w płaszczyźnie pianowej. Żądaną głębokość orki ustala się za pomocą ręcznej dźwigni podnośnika hydraulicznego. Dźwignia wyboru systemu regulacji powinna być ustawiona w pozycji P — regulacja pozycyjna. Praca pługa przy tym systemie regulacji daje dobre wyniki na polach o bardzo zróżnicowanej zwięzłości gleby, czyli o różnym oporze jednostkowym. Stosuje się ją w takich warunkach, w których regulacja siłowa nie daje równomiernej głębokości orki. Regulacja pozycyjna zawodzi jednak w terenie o pofałdowanej powierzchni pola (największe zastosowanie ma ona przy łączeniu z ciągnikiem tych maszyn i narzędzi, które pracują na stałej wysokości nad ziemią, jak np. opryskiwacze, opylacze, siewniki nawozowe zawieszane itp.).