Ustawianie poziomu paliwa – Fiat Uno

Fiat Uno sam naprawiam-5Ustawianie poziomu paliwa – Fiat Uno

W calu sprawdzenia i wyregulowania poziomu paliwa w komorze pływakowej należy wymontować gaźnik i odkręcić pokrywę. Ustawić pokrywę pionowo tak, aby pływak zwisał do dołu. W tym położeniu ramię pływaka powinno dotykać do kulki zaworu nie powodując jej wciśnięcia (rys. 2.95 i 2.96). Zmierzyć ustawienie pływaka i porównać z danymi. W celu regulacji należy odpowiednio przygiąć zawias pływaka. Pomiar przeprowadza się z uszczelką pokrywy.

Fiat Uno sam naprawiam-6Po sprawdzeniu i ewentualnym wyregulowaniu podanych wymiarów odchylić pływak całkiem na zewnątrz, bez naciskania na ramię, i określić wartość jego skoku. To drugie położenie pływaka zostało pokazane na rysunkach 2.95 i 2.96 linią kreskową. Skok pływaka reguluje się przyginając odpowiednio języczek zawiasu.