Demontaż i czyszczenie gaźnika – Fiat Uno

Fiat Uno sam naprawiam-4Demontaż i czyszczenie gaźnika – Fiat Uno

Wymontowanie gaźnika przebiega w bardzo prosty sposób.

■    Zdjąć pokrywę filtra powietrza.

■    Odkręcić filtr powietrza od gaźnika.

■    Odłączyć przewody elektryczne oraz cięgno „gazu”.

■    Ściągnąć przewody podciśnieniowe.

■    Poluzować opaski przewodów paliwowych. Zsunąć przewody z króćców w pokrywie gaźnika.

■    Zacisnąć przewód płynu chłodzącego (jeśli jest), poluzować opaskę i odłączyć przewód od gaźnika.

■    Odkręcić nakrętki mocujące gaźnik.

■    Zdjąć gaźnik. Sprawdzić, czy nie jest uszkodzona uszczelka pod gażnikiem, w razie potrzeby wymienić (zachować tę samą grubość). Zamontowanie gaźnika przeprowadza się w odwrotnej kolejności. Ustawić prędkość obrotową biegu jałowego. Pokrywę filtra powietrza można zamontować na dwa sposoby (położenie na lato i na zimę). Wkład filtrujący jest typu suchego i podlega wymianie co 10 000 km (najpóźniej co 15 000 km). Po wymontowaniu gaźnika zaleca się jego umycie. Wykręcić śrubę umieszczoną nad zaworem iglicowym i wyjąć filtr siatkowy. Umyć filtr w benzynie i przedmuchać.

Odkręcić pokrywę komory pływakowej, zdjąć uszczelkę nie niszcząc jej i przedmuchać sprężonym powietrzem wszystkie kanały w komorze pływakowej. Nie strzępiącą się szmatką usunąć osad zalegający dno komory. Odkręcić dysze i przedmuchać je. Nie wolno czyścić dysz drutem, ponieważ z pewnością zmieni to ich przelot. Podobnie wykręcić i przedmuchać rurkę emulsyjną. Wyciągnąć wtryskiwacz i sprawdzić, czy uszczelka nie jest zniekształcona. Zdemontować pokrywę pompki przyspieszającej razem z uszczelką i sprężyną. Upewnić się, że przepona nie jest uszkodzona, a tłoczek łatwo przesuwa się w gnieździe. Uszkodzone części wymienić. Wszystkie dysze oczyścić sprężonym powietrzem. Kulka zaworu ssącego musi dawać się łatwo poruszać. Wykręcić wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej biegu jałowego oraz ewentualnie znajdującą się powyżej dyszę i przedmuchać kanały.

Zwrócić uwagę, aby wyjęte dysze wróciły na swoje miejsce. W miarę możliwości nie zmieniać podstawowego ustawienia gaźnika.