Regulacja pompki przyspieszenia – Opel Kadett

Regulacja pompki przyspieszenia

Gaźnik Weber 32 TL

■    Uruchomić na krótko silnik i zatrzymać

■    Obracając do oporu dźwignię przepustnicy. obserwować strumień paliwa podawany przez wtryskiwacz Obfity strumień świadczy o wystarczającej wydajności pompki przyspieszenia.

W przypadku zbyt słabego strumienia należy wymontować gaźnik i sprawdzić wydatek pompki.

■    W zdjętym z silnika gaźniku otworzyć całkowicie przepustnicę rozruchową i przytrzymać w takim położeniu.

■    Ustawić gaźnik nad menzurką. Obracając dźwignię, wykonać 10 pełnych otwarć przepustnicy. Jeden ruch powinien trwać 3 s.

■    Zebraną objętość paliwa podzielić przez 10. Wydatek pompki przyspieszenia na jeden skok powinien wynosić 6.5…9.5 cm3. Jeśli otrzyma się inne wartości, należy sprawdzić działanie zaworka pompki, drożność wtryskiwacza i stan przepony.

Gaźnik Solex 35 PDSI

Zmierzyć ilość wytryśniętego paliwa podczas jednego skoku przepony pompki przyspieszenia. Uruchomienie pompki następuje przez pełne otwarcie przepustnicy. Wypływające przez wtryskiwacz paliwo należy zebrać do pipety z podziałką. Wydatek pompki na 1 skok powinien wynosić 0.7 cm3.

W przypadku otrzymania innej wartości należy przeprowadzić regulację, obracając podłużną mosiężną nakrętkę na cięgnie pompki. Obracanie w prawo powoduje zwiększenie wydatku pompki, natomiast w lewo zmniejszenie Ponownie zmierzyć wydatek pompki. Po zakończeniu regulacji zagnieść szczypcami uniwersalnymi nakrętkę.