Obsługa osi przedniej

Obsługa osi przedniej sprowadza się do okresowego sprawdzania jej stanu i smarowania (zgodnie z instrukcją obsługi) sworzni zwrotnic oraz łożysk kół. Sworznie zwrotnic smaruje się smarem stałym, tłocząc go smarownicą dotąd, aż przez szczeliny smarowanego połączenia zacznie wydobywać się czysty smar. Jeżeli smar nie daje się wtłoczyć do smarowniczki, to przyczyną tego może byc zatkana lub uszkodzona smarowniczka, albo zapieczenie sworznia, będące wynikiem niedbałej obsługi. W takich przypadkach zatkaną smarownicżkę należy wykręcić, a zapieczony sworzeń zwrotnicy należy wyjąć, oczyścić i przemyć w nafcie lub oleju napędowym, a po wysuszeniu części te wmontować i nasmarować.