Budowa układu kierowniczego

img22 (1)Budowa układu kierowniczego. Ogólna budowa i przeznaczenie układu kierowniczego. Zadanie układu kierowniczego polega na umożliwieniu zmiany kierunku ruchu samochodu przez odpowiednie ustawienie jego kół kierowanych. W większości samochodów i ciągników kołami kierowanymi są koła przednie. Jeżeli samochód skręca, to wszystkie jego koła powinny toczyć się po łukach o różnych wprawdzie promieniach, lecz o wspólnym środku krzywizny, zwanym środkiem skrętu. Spełnienie tego warunku gwarantuje toczenie się kół bez poślizgu. Wynika stąd, że kąty skrętu kół przednich nie mogą być jednakowe. Koło wewnętrzne, tzn. lewe przy skręcie w lewo i prawe przy skręcie w prawo, toczy się po łuku o mniejszym promieniu niż koło zewnętrzne, a więc podczas skręcania w prawo koło prawe musi być więcej skręcone niż koło lewe. Reasumując, koła przednie na zakręcie toczą się po jezdni bez poślizgu jedynie wówczas, gdy każde z nich jest skręcone o inny kąt: wewnętrzne o większy, zewnętrzne o mniejszy. Aby spełnić te wymagania, układ kierowniczy składa się z dwóch podstawowych mechanizmów: mechanizmu zwrotniczego, zapewniającego należyte ustawienie obu skręcanych kół przednich podczas jazdy na zakręcie, oraz mechanizmu kierowniczego, przekazującego ruch obrotowy koła kierowniczego przez poszczególne elementy składowe mechanizmu na przednie koła.