Zasada działania kultywatora

Zasada działania kultywatora.
Do ramy kultywatorów zęby mocowane są za pomocą jarzemek z nakładkami lub za pomocą spawanych uchwytów, dzięki czemu można dowolnie zmieniać ich rozstawienie w zależności od żądanej głębokości pracy. Przy dużej głębokości pracy zęby mogą być rozstawione szerzej, przy mniejszej głębokości — muszą być ustawione bliżej siebie, aby nie zostawiały omijaków. W zależności od stosowanej siły pociągowej kultywatory można podzielić na konne i ciągnikowe. Kultywatory ciągnikowe mogą być zawieszane lub przyczepiane. Układ zawieszenia kultywatora stanowi stojak taki sam, jak w pługach zawieszanych. Zmianę głębokości pracy kultywatora uzyskuje się przez podnoszenie lub opuszczanie jego kół podporowych (kopiujących), na których opiera się rama kultywatora. Koła te ułożyskowane są na podwójnie wygiętej osi. Do osi koła przyspawane jest krótkie ramię połączone śrubowo z nagwintowanym wrzecionem służącym do zmiany położenia kół względem ramy, a tym samym —; zmiany głębokości pracy zębów.