Wpływ zawieszenia na bezpieczeństwo czynne samochodu

W każdym pojeździe, zarówno będącym w spoczynku jak też w ruchu, występuje układ sił, które muszą być równoważone statycznie i dynamicznie. Zadaniem zawieszenia jest przenosić te wszystkie siły. Składają się na nie między innymi: ciężar pojazdu, siły hamujące, siły działające poprzecznie, reakcje kół na nierówności drogi. Jak widać, zawieszenie ma wiele ról do spełnienia, ale podstawowe to zapewnienie stabilności pojazdu, jego kierowalności.

Jest kilka rodzajów zawieszenia, ale w każdym można wyodrębnić elementy sprężyste (należą do nich resory piórowe, sprężyny, drążki skrętne, układy pneumatyczne) oraz elementy prowadzące i łączące konstrukcję nośną z kołami pojazdu. Najbardziej rozpowszechnionymi łącznikami są wahacze, czyli dźwignie umożliwiające przemieszczanie kół w różnych płaszczyznach.

Zawieszenie niezależne samochodu –  To najbardziej popularny, stosowany w największej ilości pojazdów typ zawieszenia. Rozwiązanie polega na tym, że każde koło może przemieszczać się niezależnie od pozostałych – stąd nazwa.