Odpowietrzanie pompy wtryskowej VP44

Odpowietrzanie pompy wtryskowej VP44

Po zamontowaniu pompy wtryskowej do silnika lub po wlaniu paliwa do zbiornika, kiedy wcześniej doszło do jego całkowitego opróżnienia, należy koniecznie napełnić pompę wtryskową olejem napędowym. Odbywa się to za pomocą elektrycznej pompki paliwa lub ręcznej pompki podwójnego działania. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, aby w zbiorniku było co najmniej 5 l paliwa, a wszystkie przewody paliwa były prawidłowo podłączone. Elektryczną pompkę paliwa lub ręczną pompkę trzeba podłączyć do złącza przewodu przelewowego. Wcześniej należy wykręcić przelewowy zawór dławiący, do którego jest przykręcony przewód przelewowy i w to miejsce wkręcić śrubę drążoną z nasadzoną złączką pierścieniową. Do złączki podłącza się przezroczysty przewód elastyczny, a do jego drugiego końca – pompkę. Pompka powinna być tak długo uruchamiania, aż paliwo wypływające z pompy wtryskowej będzie pozbawione pęcherzyków powietrza. Następnie, po usunięciu pompki, należy wkręcić z powrotem przelewowy zawór dławiący i próbować uruchomić silnik. Czas uruchamiania nie powinien jednak przekraczać 20 s. Jeżeli silnik nie „zaskoczy” od razu, to kolejną próbę uruchomienia powtarza się po odczekaniu przynajmniej 30 s.