Brony zębowe

Brony zębowe.
Najpowszechniej używane są brony zębowe. Mają one za zadanie: wyrównać i spulchnić powierzchnię roli przed siewem lub sadzeniem, mechanicznie niszczyć chwasty, wydobywać na powierzchnię rozłogi perzu, przerzedzać zbyt gęste wschody roślin, wymieszać nawozy mineralne z glebą, przykryć nasiona po siewie i niszczyć zadarnienia. Zależnie od wykonywanych zadań i warunków glebowych używa się różnych rodzajów bron. W zależności od rodzaju elementów roboczych dzielimy brony na: zębowe, sprężynowe, kolczaste i łopatkowe oraz talerzowe.
Brony zębowe składają się z kilku pojedynczych sekcji, zwanych polami brony. Poszczególne pola połączone są z belką pociągową lub ramą zawieszenia za pomocą łańcuchów. Brony zębowe mogą być: lekkie, średnie lub ciężkie.