Dzienne archiwum: 2 marca, 2014

Sterowanie pompą wtryskową VP44

Sterowanie pompą

Pracą pompy VP44 zarządza, jak wiemy, elektroniczny układ sterowania silnika EDC. Pierwsze pompy VP44 i VP30 wymagały dwóch sterowników: sterownika silnika MSG oraz …